Verkoop / aankoop

Verkoop / aankoop

Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC) zorgt dat uw vastgoed(portefeuille) tegen de beste voorwaarden en condities wordt verkocht of aangekocht. VDTC heeft door de jaren heen een uitgebreid track-record in advisering en begeleiding van aan- en verkoop van zowel single assets als portefeuilles opgebouwd. Ons team van vastgoedadviseurs werkt dagelijks aan diverse vastgoedtransacties met als doel een optimaal transactieresultaat.

De huidige markt vereist een daadkrachtige makelaar welke een integraal, gestructureerd en volledig advies uitbrengt. Waarbij wij de juiste match, maximaal resultaat en minimaal executierisico niet uit het oog verliezen. Ons advies en proces zal altijd transparant zijn en waar nodig flexibel. Daarnaast houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en hanteren wij een persoonlijk benadering. VDTC streeft naar de hoogste kwaliteit en om elke transactie tot een goed einde te brengen, waarbij betrouwbaarheid en integriteit de boventoon voeren. VDTC begeleidt en co├Ârdineert aan- en verkooptransacties, zowel regionaal als landelijk.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.


Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC)  zorgt dat uw vastgoed(portefeuille) tegen de beste voorwaarden en condities wordt verkocht. VDTC heeft door de jaren heen een uitgebreid track-record in advisering en begeleiding van de verkoop van beleggingen van zowel single assets als portefeuilles opgebouwd. Een goede mix van ervaring met jong talent zorgt ervoor dat ons kantoor kan inspelen op de snel veranderende markt van vandaag. Met als doel een optimaal transactieresultaat. Ons team adviseert zeer diverse opdrachtgevers, zoals: institutionele beleggers, nationale en internationale fondsen, particulierebeleggers en corporaties.

Bij de verkoop van uw vastgoed starten we met een adviesgesprek waarbij we samen kijken naar de (unieke) eigenschappen van uw vastgoed (portefeuille). Samen maken we een plan wat vervolgens door ons wordt uitgevoerd. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang en betrekken u bij het gehele verkoopproces.

VDTC heeft jarenlange ervaring in het verkopen van vastgoed (portefeuilles) en het begeleiden van eigenaren. Ons verkoopproces is zodanig gestructureerd om een optimaal transactieresultaat te realiseren. Ons verkoopproces grofweg te verdelen in acht stappen:

 • Analyseren van informatie en structuren(verkoop)documentatie;
 • Verkoopadvies;
 • Inrichten dataroom;
 • Marketing;
 • Verkoop;
 • Due diligence;
 • Het voeren van (contract)onderhandelingen;
 • Levering

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en hetmaken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.


Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC) zorgt dat uw vastgoed(portefeuille) tegen de beste voorwaarden en condities wordt aangekocht. VDTC heeft door de jaren heen een uitgebreid track-record in advisering en begeleiding van de aankoop van beleggingen van zowel single assets als portefeuilles opgebouwd. Daarnaast heeft ons kantoor gedegen kennis op het gebied van nieuwbouwprojecten met o.a. forward funding en forwardpurchase. Ons team adviseert zeer diverse opdrachtgevers zoals: institutionele beleggers, nationale en internationale fondsen, particuliere beleggers encorporaties.

Bij aankopen vertegenwoordigt VDTC u in alle fasen van het proces. Beginnende bij uw investeringscriteria. Onderdelen van het proces zijn het identificeren en waarderen van beleggingsmogelijkheden, het voeren van onderhandelingen en het begeleiden van een due diligence proces. Daarnaast bewaken wij van het gehele aankoopproces en houden u frequent op de hoogte. Een goede mix van ervaring met jong talent zorgt ervoor dat ons kantoor kan inspelen op de snel veranderende markt van vandaag. Met als doel een optimaal aankoopresultaat.

Wij bieden onze diensten gedurende het gehele aankoopproces aan, bestaande uit onder meer:

 • Het in kaart brengen van uw beleggingscriteria en doelstellingen;
 • Haalbaarheidsanalyse;
 • Marktonderzoek;
 • Beleggingsmogelijkheden;
 • Waardebepaling;
 • Uitbrengen en opstellen biedingsvoorstellen;
 • Het voeren van (contract)onderhandelingen;
 • Begeleiden van de due diligence;
 • Afronding aankoop.
Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en hetmaken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.