Verhuur / aanhuur van commercieel vastgoed

Verhuur / aanhuur van commercieel vastgoed

Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC) begeleid zowel aan- en verhuurprocessen van commerciële ruimtes op landelijk niveau maar voornamelijk in de regio groot Amsterdam. Onze toegewijde vastgoedadviseurs zijn dagelijks bezig met het creëren van de juiste match en het realiseren van tevreden huurders en verhuurders. Het vinden van de juiste huurder en locatie is één van de fundamenten voor uw bedrijfsvoering en daarom onze missie. Daarnaast weet VDTC als geen ander welke partijen zoekend zijn, wat zij zoeken en in welke fase zij zich bevinden waardoor wij weten welke locatie het beste aansluit op hun bedrijfsactiviteiten. Per case ontwerpen en implementeren wij een strategie om uw wensen te vervullen.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en hetmaken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.


De juiste huurder voor uw vastgoed. Door het uitgebreide netwerk en gedegen kennis van de commerciële vastgoedmarkt in Amsterdam weet Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC) welke huurders bij uw vastgoed passen. VDTC staat voor een persoonlijke aanpak. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang en betrekken u bij het gehele proces.

VDTC biedt gegarandeerd een meerwaarde bij zowel het verhuren van uw vastgoed als het uitonderhandelen van zo voordelig mogelijke huurovereenkomst. Ons verhuurproces is grofweg te verdelen in zes stappen. Wij begeleiden u bij elke stap van het verhuurproces.

 • Analyse huidige situatie;
 • Advies / strategiebepaling o.b.v. de uitkomst analyse huidige situatie;
 • Benaderen van de markt / marketing;
 • Het verzorgen van bezichtigen;
 • Huurovereenkomst(en) opstellen en onderhandeling;
 • Het verzorgen de gehele oplevering.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en hetmaken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.


Optimale huisvesting begint bij het bepalen van de korte en lange termijn visie endoelstellingen van uw organisatie en de hierbij behorende ruimte behoefte. Misschienweet u al precies op welke locatie u zich zou willen vestigen. Misschien heeftu nog geen voorkeur voor een bepaalde locatie en wilt u zich hieromtrent naderoriënteren. Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (VDTC) ondersteunt ugraag bij het zoeken naar een optimale locatie voor uw organisatie. Dit kanbijvoorbeeld door het opstellen van een programma van eisen, het maken van eenoverzicht van mogelijke locaties en het samen screenen van het aanbod waardooruiteindelijk een geselecteerd aantal gebouwen resteert om te bezichtigen. Gedurendehet proces houden wij u regelmatig op de hoogte van de voortgang, wij betrekkenu bij het gehele proces.

VDTC biedt gegarandeerd een meerwaarde bij zowel het zoeken van een concrete locatie alsbij de onderhandeling van een voor u zo voordelig mogelijke huurovereenkomst.Ons aanhuurproces is grofweg te verdelen in acht stappen. Wij begeleiden u bijelke stap van het aanhuurporces.

 • Algehele advisering met betrekking tot uw huisvestingsvraagstukken;
 • Het inventariseren van de huisvestingsmogelijkheden in debestaande markt c.q. nieuwe ontwikkelingen in de koop- of huursfeer;
 • Het opstellen van een ruimte behoefte/analyse c.q. programma vaneisen;
 • Het opstellen van een long- / shortlist van het beschikbare aanbod(on- en off market);
 • Het samenstellen van een algemene kostenbegroting inzakeverbouwingswerkzaamheden (total cost of housing);
 • Het leiden van het onderhandelingsproces inzake koop-/ huurconditiesen opleveringsniveau;
 • Het beoordelen van het contract op praktische en juridische meritesen het onderhandelen hierover;
 • Het begeleiden van deoplevering en het controleren van het opleveringsrapport.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie en hetmaken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.