Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs B.V. (hierna: “VDTC”) niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Van Dijk & Ten Cate is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Informatie verzonden aan Van Dijk & Ten Cate via e-mail, via elektronische formulieren of anderszins via de website van Van Dijk & Ten Cate is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Deze website is slechts opgesteld om de interesse van potentiële kandidaten te polsen. De informatie op deze website is niet bedoeld om enige persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product en/of het afnemen van enige dienst van Van Dijk & Ten Cate, en kan ook niet dienen als basis voor een beleggingsbeslissing en/of als beleggingsadvies of andere transactiebeslissing. Potentiële kandidaten wordt geadviseerd de hiervoor bedoelde documenten nauwkeurig te lezen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen bij een eigen juridische adviseur, fiscalist en/of een financiële adviseur, om een goede en gefundeerde beslissing te kunnen nemen met betrekking tot de transactie.

Beperking van aansprakelijkheid
Van Dijk & Ten Cate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, inclusief de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Verder is Van Dijk & Ten Cate niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, en/of niet tijdig ontvangen en/of verzenden van e-mailberichten. Van Dijk & Ten Cate is evenmin aansprakelijk voor schade en/of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en ander eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de website, behoren toe aan en zijn verkregen door Van Dijk & Ten Cate. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe de website door gebruikers wordt gebruikt. De cookies van Van Dijk & Ten Cate worden gebruikt als herinnering dat een bezoeker op de website is geweest en u te herkennen, de volgende keer dat u de website bezoekt. Cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden bijvoorbeeld te tellen hoe vaak een bezoeker terugkomt, hoeveel en welke pagina’s worden bezocht, en om onze dienstverlening en onze website te verbeteren en de website aan te passen aan uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en / of persoonlijke situatie (bijvoorbeeld aan de hand van uw surfgedrag en IP-adres).