Privacy en Cookiebeleid

Privacy en Cookiebeleid

Privacy en Cookiebeleid
Gelieve zorgvuldig door te lezen.
Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs (“we”, “wij” of “ons”), erkennen het belang van uw privacy. Ons Privacy- en Cookiebeleid is opgesteld om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verzamelen, gebruiken en veiligstellen wanneer u gebruikmaakt van onze openbare website.

Privacybeleid

Inleiding
Aanpassingen en wijziging
Op welke wijze verzamelen wij uw Persoonsgegevens?
Welke (categorieën) Persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?
Informatie van derden
Persoonsgegevens die wij delen
Beveiliging
Uw rechten

Cookiebeleid
Hoe gebruiken wij cookies
Tracking Cookies
Cookies vermijden en uitschakelen

In deze Privacyverklaring “(“Privacyverklaring”) leest u hoe VAN DIJK & TEN CATE VASTGOEDADVISEURS uw persoonsgegevens, die het verkrijgt via deze Website, verzamelt, verwerkt en gebruikt. Onze Privacyverklaring is geen overeenkomst, maar maakt onderdeel uit van de ”Algemene Voorwaarden” welke u tevens aantreft op deze website.

Op welke wijze verzamelen wij uw Persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw (Persoons)gegevens op verschillende manier, bijvoorbeeld:

 • Via de Website
 • Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt op de Website, of informatie bij ons opvraagt.
 • Via cookies en vergelijkbare technologieën
 • Ook verzamelen wij uw Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees hier meer over in ons Cookiebeleid hieronder.

4. Welke (categorieën) persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 • Contactgegevens (zoals naam, (post-)adres, e-mailadres of telefoonnummer)
 • Professionele informatie (zoals functietitel, afdeling en naam van de organisatie)
 • Accountinformatie
 • Inschrijvingsinformatie
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Betaalrekeninginformatie
 • (Persoons)gegevens die u verstrekt (zoals uw arbeidsverleden en opleidingsachtergrond, opmerkingen, antwoorden op vragen
 • Unieke identificatiecode van mobiel apparaat
 • Informatie over geografische locatie
 • Informatie over uw gebruik van onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicaties met u – Zakelijke relaties
Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als u zichzelf op enige andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening). Wij kunnen dergelijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen over de aanbiedingen of diensten waarin u interesse heeft getoond. Daar waar wij ons beroepen op uw toestemming, zullen wij u wensen respecteren wanneer u aan ons kenbaar maakt dat u niet meer wilt dat wij deze informatie gebruiken om nader contact met u op te nemen (door naar onze afmeldprocedure te gaan die hieronder wordt beschreven).

Contact per e-mail of via ons contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail of ons contactformulier, zullen wij de door u verstrekte gegevens (waaronder e-mailadres, naam en telefoonnummer) opslaan om uw vragen te kunnen beantwoorden. Mochten wij op het contactformulier gegevens opvragen die niet vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze opgevraagd worden, dan zullen wij deze ten alle tijden markeren als optioneel. Deze informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming ex. artikel 6 lid 1a van de AVG, verzocht en zullen wij gebruiken om uw verzoek te concretiseren om een betere service aan te kunnen bieden.

Nieuwsbrief
Met uw toestemming op grond van artikel 6 lid 1 a AVG kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief en blijft u up-to-date over het laatste nieuws omtrent onze producten en diensten. Voor het verwerven van deze toestemming maken wij gebruik van een opt-in procedure. Dit betekent dat nadat je je hebt geregistreerd, we je een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Daarnaast slaan we uw IP-adres en de tijd van registratie en bevestiging op om achteraf te kunnen bewijzen dat er toestemming is gegevens voor de gegevensverwerking, en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.
Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is ‘toestemming’, ex. artikel 6, lid 1 a AVG
U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief middels de optie ‘uitschrijven’ die onder elke nieuwsbrief vermeld staat.

Andere toepassingen:
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verwerven ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken en beheren van websiteaccounts en om in staat te kunnen zijn om op uw vragen te reageren. Indien u interesse heeft getoond in een dienstverband bij Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs, zullen wij op basis van uw toestemming uw (Persoons)gegevens verwerken om deze interesse te evalueren en om eventueel contact met u op te nemen. Deze (Persoons)gegevens worden zonder nadere toestemming tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard.
 • Voor het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het bepalen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en ander digitale bedrijfsmiddelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale bedrijfsmiddelen).
 • Het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens en het voorbereiden en verschaffen van verzamelde gegevensrapporten waarop geanonimiseerde en gepseudonimiseerde informatie staat zoals opgenomen in artikel 89 AVG;
 • Het opleggen van onze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke rechten;
 • Zoals vereist onder geldende Europese wet- en regelgeving.

Indien wij uw informatie op een andere manier dan hierboven beschreven gebruiken, zullen wij u, voorafgaand het verzamelen van de gegevens, informeren.
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na afloop van deze termijn worden verwijderd, tenzij anders vermeld. Sommige persoonsgegevens zullen wij langer bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld geldt voor de gegevens die wij zeven jaar voor de Belastingdienst dienen te bewaren.

Informatie van derden
Wanneer u deze website bezoekt kunt u via bepaalde links of acties doorklikken naar websites van derden partijen. Sommige van deze derden kunnen bepaalde informatie met ons delen die u aan hen heeft verstrekt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Onderhevig aan de geldende wetgeving, kunnen wij de gegevens die wij van derden ontvangen aan uw gegevens koppelen voor analyse- en marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens die wij delen
Wij zullen uw (Persoons)gegevens in beginsel niet doorgeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn of de doorgifte van (Persoons)gegevens nodig is om de opdracht uit te voeren, u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze doorgifte, of wij hiertoe een legitiem belang hebben. Indien wij uw (Persoons)gegevens delen met derden, dan zullen wij dit enkel doen indien noodzakelijk voor een bepaald doeleinde en zal Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs er zorg voor dragen dat zij hier vertrouwelijk en conform toepasselijke privacy wet- en regelgeving mee omgaat. Zo zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en heeft Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs met alle derden die namens Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs persoonsgegevens van u verwerken afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen om de eventueel aanwezige privacy risico’s te beperken.
Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs kan, in lijn met de geldende privacy wet- en regelgeving, uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die namens ons diensten verleent en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Met alle derden zal Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs afspraken maken over de te treffen beveiligingsmaatregelen.

Internationale doorgifte & Privacy Shield
We hechten veel waarde aan het verwerken van uw gegevens in de EU / EER. Het kan echter gebeuren dat we serviceproviders gebruiken die gegevens verwerken buiten de EU / EER. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming ontvangt voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat via EU-standaardcontracten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-privacy shield, een gegevensbeschermingsniveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met normen binnen de EU.

Uw Rechten

Algemene rechten
U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, verzet tegen verwerking en dataportabiliteit. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk toekomstig gewenst moment intrekken. Om een beroep te doen op één van uw andere rechten onder de AVG, kunt u hiervoor een verzoek indienen via Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs ’s portal voor rechten van gegevensbetrokkenen en indien u gevestigd bent in Nederland kunt U contact met ons opnemen per telefoon, op +31 (0)20 442 3060
Richtlijnen voor het indienen van een AVG-verzoek voor gegevensbetrokkenen zijn te raadplegen via het DSR Portal.

Bezwaar maken tegen of afmelden van directe marketing
U kunt zich afmelden voor of bezwaar maken tegen directe marketing van ons; of een correctie aanvragen of bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld, door hiervoor een schriftelijk verzoek te sturen naar info@vandijktencate.com.

Cookiebeleid – Automatische verzameling van gegevens
Wanneer u onze website bezoekt worden er cookies opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma waar u internet mee bezoekt, waaronder bijv. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari) op uw harde schijf worden bewaard om informatie te verstrekken aan de instantie die deze cookie instelt. Cookies bevatten geen virussen en vormen dan ook geen risico voor de gebruiker van de website maar dienen enkel om een betere service aan te kunnen bieden. Zo gebruiken wij cookies om u te identificeren bij vervolgbezoeken om te voorkomen dat u bij ieder bezoek opnieuw moet inloggen. Deze zogeheten ‘functionele cookies’ vallen buiten de Cookiewet om.
Naast functionele cookies plaatsen we ook niet-functionele cookies, zogeheten analytische cookies. Analytische cookies geven inzicht in het websitegebruik. Mocht u de geplaatste cookies wensen te verwijderen, dan kunt u dit doen door de instellingen van uw browser aan te passen. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen kunt u kijken op de website van AllAboutCookies.

Hoe wij cookies gebruiken:
Wanneer u onze Website bezoekt, maken wij gebruik van cookies om vast te stellen dat u een geldige gebruiker bent, om ervoor te zorgen dat niemand anders tegelijkertijd kan inloggen op uw account vanaf een andere computer en om ons te helpen u beter van dienst te zijn op basis van uw registratievoorkeuren. Wij kunnen ook cookies gebruiken voor het faciliteren van promoties en vragenlijsten die wij verstrekken.

Cookies worden niet gebruikt voor het opslaan van gevoelige gegevens: De cookies die wij gebruiken, slaan geen gevoelige persoonsgegevens op zoals uw adres, uw wachtwoord of uw creditcardgegevens.
De belangrijkste cookies die wij gebruiken:
Hieronder een lijst met de belangrijkste cookies die wij gebruiken en de redenen waarvoor wij ze gebruiken:

Type cookie
Naam
Doel
Aflooptijd
Sessiebeheer
Portaal
Slaat informatie op die betrekking heeft op uw inloggen
Wanneer u uw browser sluit
Sessiebeheer
Slaat informatie op die betrekking heeft op uw inloggen
Wanneer u uw browser sluit
Voorkeurstaal
NLS_LANGUAGE
Slaat uw voorkeurstaal op voor het bekijken van content. Wordt standaard ingesteld op de taal van uw webbrowser.

Tracking Cookies
Voor marketing- en advertentiedoeleinden gebruiken wij zogenaamde Tracking Cookies. Deze cookies stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren en informatie beter op uw wensen af te stemmen, bijvoorbeeld om vast te stellen of berichten zijn geopend, en op welke links er is geklikt. Dergelijke informatie wordt enkel in geaggregeerde vorm verzameld is leidt niet direct niet-persoonlijk identificeerbaar en wordt in geaggregeerde vorm verzameld waardoor deze niet meer direct tot de gebruiker kunnen leiden. Daarnaast maken wij gebruik van externe partijen die ons te helpen bij het volgen en optimaliseren van de activiteit op onze Website. Deze externe partijen maken gebruik van tijdelijke cookies en/of Website bakentechnologie om deze vorm van volgen te faciliteren, maar de gegevens worden niet gevolgd op een persoonlijk identificeerbare wijze. Derden waarvan de producten of diensten toegankelijk zijn op onze Website kunnen ook gebruikmaken van cookies, en wij adviseren u om hun Privacyverklaring te controleren op informatie over hun cookies en andere privacy praktijken.

Cookies vermijden en uitschakelen
Het gebruik van cookies op deze Website vermijden: Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken op uw apparaten, moet u voordat u op onze Website gaat navigeren, eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de opgeslagen cookies in uw browser die verband houden met deze Website verwijderen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de cookies niet te accepteren.
Verder gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen: U kunt op elk gewenst moment cookies van deze Website beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies, vindt u op de website van AllAboutCookies. Op deze website kunt u ook vinden hoe u uw cookie instellingen kan aanpassen in de meest voorkomende browsers. Het menu “Help” van uw browser kan hierbij ook nog aanvullende informatie verschaffen.

Contact
Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over het Privacybeleid van onze organisatie.
U kunt contact met ons opnemen, door een e-mail te sturen naar info@vandijktencate.com